Werkwijze

Peacock Events biedt u een concreet plan ten aanzien van uw vraagstelling. Is uw vraagstelling nog niet duidelijk, denken wij graag met u mee. Wij bieden hulp bij het maken van een marketingplan of bij het maken van de juiste evenement keuze. Vaak blijkt dat een beknopt marketingonderzoek de oplossing is om het helder te krijgen. Nadat dit helder is volgt een voorstel bestaande uit enkele idee├źn of schetsen, een schematisch projectplan en begroting. Na goedkeuring door u als opdrachtgever volgt een gespecificeerde offerte en de ondertekening daarvan.

Onze werkwijze ziet er dan doorgaans als volgt uit:

Ontwerp
Deze eerste stap in het vervolgtraject is het verder uitwerken naar het definitieve ontwerp. Dit ontwerp geeft een uitstekend beeld van de uiteindelijke presentatie.

Projectmanagement
In deze stap van het traject wordt de vertaalslag gemaakt van het ontwerp naar een concreet projectplan. Naast het verzorgen van een compleet draaiboek wordt er ook gewerkt aan de informatie en communicatiemogelijkheden richting uw klanten. Dit kan gaan van uitnodigingen, flyers of posters tot films, social media en apps. Wij werken met veel bureaus samen, zodat wij alles kunnen bieden wat u wenst.

Productie
De operationele processen worden volgens planning uitgevoerd door de projectmanager. Geen tussenkomst van onnodige schakels betekent duidelijke en heldere communicatie. Het creatieve proces wordt nauw op de voet gevolgd door de ontwerper en zo nodig bijgestuurd. Na het evenement verzorgt Peacock Events indien gewenst alle vervolgactiviteiten, zoals het versturen van creatieve bedankbrieven of mooie filmische herinneringen.

Evaluatie
Peacock Events houdt gedurende het hele traject de vinger aan de pols, zowel tussentijds als aan het einde van ieder project. In een afrondend gesprek kijken we kritisch naar onszelf en het project. Dat houdt ons scherp voor ieder project.

terug